Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy

Formularz pomoże indywidualnie dopasować ofertę pracy do Państwa predyspozycji.

1. Czy posiada Pani doświadczenie w opiece?


2. Czy posiada Pani referencje?

3. Czy posiada Pani dzieci?


4. Jak ocenia Pani poziom języka niemieckiego?

Mowa:

Pismo:

Rozumienie:

Czytanie:

5. Czy jest Pani osobą palącą?

6. Czy jeśli jest Pani osobą palącą jest pani świadoma, że palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w czasie wolnym, poza domostwem podopiecznego. A w skrajnych przypadkach może być całkowicie zabronione?

7. Czy spożywa Pani alkohol?

8. Czy jest Pani świadoma całkowitego zakazy spożywania napoi alkoholowych?

9. Prawo jazdy?

10. Czy cierpi Pani na przewlekłe choroby? Jeśli tak, jakie:

11. Czy zażywa Pani leki? Jeśli tak, jakie?

12. Czy nie ma Pani przeciwskazań zdrowotnych do dźwigania? Czy nie są dla Pani obciążeniem czynności jak pomoc przy wstawaniu, przebieranie, pomoc w przemieszczaniu się?

13. Czy nie stanowiło by dla Pani problemu pomoc pacjentowi w utrzymaniu higieny osobistej?

14. Czy jest Pani w stanie wstawać do pacjenta w nocy?

15. Czy umie pani gotować?

16. Czy zajęłaby się pani zwierzęciem domowym?


17. Jak ocenia Pani swoją stabilność emocjonalną?

18. Czy w ciągu ostatnich 3 lat chorowała Pani na choroby natury psychologicznej?

19. Czy zażywa lub zażywała Pani w ciągu ostatnich 3 lat leki psychotropowe?

20. Z jakimi chorobami miała Pani do czynienia w trakcie pracy?

21. Kim mogłaby się Pani opiekować?

22. Czy byłaby Pani w stanie opiekować się osobą leżącą?